foto szkolenie dla studentów 26-31.05.2023r

Szkolenie dla studentów 26.05-31.05. 2023

Szkolenie dla studentów odbyło się w Norwegii. Obejmowało warsztaty podzielone na część przygotowawczą oraz warsztaty na sali

  1. Prezentacja mentorów i wizja lokalna
  2. Trening mentorów
  3. Warsztaty projektowe:

– światło, proporcje i harmonia

– wielozmysłowe postrzeganie przestrzeni

– stymulacja i relaksacja – faktura, kolor, forma

– projektowanie zieleni

– projektowanie włączające (szacunek dla zasobów, podłoże kulturowe, dziedzictwo, kształtowanie postawy szacunku dla człowieka, poglądów, wartości i natury)

– dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Efekty warsztatów:

  1. Projekty
  2. Prezentacje
Skip to content