O Projekcie

Projekt ”Space for Integration – Nature, Heritage, People”  korzysta z dofinansowania o wartości 115 695,00 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu NHP Space jest rozwijanie edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Założeniem projektu jest uwzględnienie podłoża kulturowego oraz włączenia społecznego rozumianego jako wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami (osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnością) w projektowaniu wnętrz przy założeniu dostępności, zasad projektowania uniwersalnego oraz wielokulturowości. Prawidłowo zaprojektowane wnętrze umożliwia osobie z niepełnosprawnością ruchową komfortowe funkcjonowanie i ułatwienie rozwoju. Wnętrze może również mieć wpływ na emocje, zatem z myślą o osobach z niepełnosprawnościami psychicznymi istotne jest świadome dysponowanie przestrzenią, kolorem czy oświetleniem, które mogą korzystnie wpłynąć na wspomaganie leczenia stanów lękowych, niepokoju, stresu czy przygnębienia. Uwzględnienie problemu wielokulturowości w projektowaniu wnętrz może pozytywnie wpłynąć na aspekt przenikania się kultur. Program zakłada zgłębianie praktyk dotyczących projektowania wnętrz w innych kulturach, aby uczulić przyszłych projektantów na potrzeby użytkowników przestrzeni i wskazać kierunki możliwych zapożyczeń np. siedziska na podłodze inspirowane wnętrzami Japonii, czy minimalizm środków wyrazu jak we wnętrzach skandynawskich.

Cele podstawowe projektu:

  • wprowadzenie na uczelni elementów włączenia społecznego do projektowania wnętrz,
  • uaktualnienie oferty edukacyjnej, lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy,
  • nawiązanie lub zacieśnienie współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji.

Rezultaty projektu:

  • metodologia kursu dla studentów,
  • materiały e-learningowe,
  • praca badawcza.

Grupą docelową ma być kadra Partnerów, pedagodzy specjalni, studenci.

Skip to content